2.5" Hard Drives

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

3.896.000 ₫

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

5.273.000 ₫

Dell 500 GB 7.2K RPM SATA 2.5" Energy Smart Hot Plug Hard Drive

Dell 500 GB 7.2K RPM SATA 2.5" Energy Smart Hot Plug Hard Drive

3.833.000 ₫

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

4.727.000 ₫

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

6.387.000 ₫

Dell 1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

6.870.000 ₫