2.5-inch HDDs

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Lenovo 300GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS SED (00WG705)

Lenovo 300GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS SED (00WG705)

Gọi để biết giá

Lenovo 300GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD (00WG685)

Lenovo 300GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD (00WG685)

3.661.000 ₫

Lenovo 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS SED (00WG710)

Lenovo 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS SED (00WG710)

Gọi để biết giá

Lenovo 300GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD (00WG660)

Lenovo 300GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD (00WG660)

5.281.200 ₫

Lenovo 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" G3HS HDD (00AJ136)

Lenovo 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" G3HS HDD (00AJ136)

Gọi để biết giá

Lenovo 600GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD (00WG665)

Lenovo 600GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD (00WG665)

8.812.000 ₫