3.5" Hard Drives

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 146GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

Dell 146GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

$202.19

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

Dell 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

$170.53

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive, 3.5in HYB CARR

Dell 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive, 3.5in HYB CARR

$230.65

Dell 500GB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot Plug Hard Drive

Dell 500GB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot Plug Hard Drive

$146.07

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

Dell 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

$248.64

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,3.5in HYB CARR

$277.36