3.5" Hard Drives

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 8TB 7.2K RPM NLSAS 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 8TB 7.2K RPM NLSAS 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive

$420.75

Dell 10TB 7.2K RPM SATA 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 10TB 7.2K RPM SATA 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive

$539.55

Dell 10TB 7.2K RPM NLSAS 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive

Dell 10TB 7.2K RPM NLSAS 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive

$560.80

Dell 500GB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug

Dell 500GB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug

$136.53

Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps Entry 3.5in Cabled Hard Drive, CusKit

Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps Entry 3.5in Cabled Hard Drive, CusKit

$73.54

Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive

Dell 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive

$147.39