3.5-inch HDDs

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Lenovo 10TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS 512e HDD (00YK336)

Lenovo 10TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS 512e HDD (00YK336)

Gọi để biết giá

Lenovo 10TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS 512e HDD (00YK341)

Lenovo 10TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS 512e HDD (00YK341)

Gọi để biết giá

Lenovo 1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS HDD (00YL702)

Lenovo 1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS HDD (00YL702)

4.147.000 ₫

Lenovo 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS HDD (81Y9790)

Lenovo 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS HDD (81Y9790)

3.174.000 ₫

Lenovo 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS HDD (81Y9806)

Lenovo 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS HDD (81Y9806)

3.451.000 ₫

Lenovo 2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS 512e HDD (00FN188)

Lenovo 2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS 512e HDD (00FN188)

4.829.000 ₫