Cisco 2900 Series

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite (WS-C2960+24TC-S)

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite (WS-C2960+24TC-S)

$383.54

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite (WS-C2960+24PC-S)

Catalyst 2960 Plus 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite (WS-C2960+24PC-S)

$946.98

Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite (WS-C2960+48TC-S)

Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite (WS-C2960+48TC-S)

$657.56