Data Center

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® SSD DC S3520 Series (150GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

Intel® SSD DC S3520 Series (150GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

2.870.000 ₫

Intel® SSD DC S3520 Series (800GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

Intel® SSD DC S3520 Series (800GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

11.000.000 ₫

Intel® SSD DC S3520 Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

Intel® SSD DC S3520 Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

13.200.000 ₫

Intel® SSD DC S3520 Series (1.2TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

Intel® SSD DC S3520 Series (1.2TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

17.084.000 ₫

Intel® SSD DC S3520 Series (1.6TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

Intel® SSD DC S3520 Series (1.6TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

21.445.000 ₫

Intel® SSD DC S3520 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

Intel® SSD DC S3520 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

3.808.000 ₫