Data Center

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® SSD DC S3520 Series (150GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

Intel® SSD DC S3520 Series (150GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

2.870.000 ₫

Intel® SSD DC S3520 Series 150GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D1, MLC

150 GB Capacity
M.2 22 x 80mm Form Factor
SATA 3.0 6Gb/S Interface

Gọi để biết giá

Intel® SSD DC S3520 Series 480GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D1, MLC

480 GB Capacity
M.2 22 x 80mm Form Factor
SATA 3.0 6Gb/S Interface

9.324.000 ₫

Intel® SSD DC S3520 Series 760GB, M.2 80mm SATA 6Gb/s, 3D1, MLC

760 GB Capacity
M.2 22 x 80mm Form Factor
SATA 3.0 6Gb/S Interface

Gọi để biết giá

Intel® SSD DC S3520 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

Intel® SSD DC S3520 Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

3.808.000 ₫

Intel® SSD DC S3520 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

Intel® SSD DC S3520 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, MLC)

5.382.000 ₫