Dell Memory

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width

Dell 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width

6.110.000 ₫

Dell 32GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x4 Data Width

Dell 32GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x4 Data Width

12.653.000 ₫

Dell 64GB LRDIMM, 2400MT/s, Quad Rank, x4 Data Width

Dell 64GB LRDIMM, 2400MT/s, Quad Rank, x4 Data Width

25.857.000 ₫

Dell 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width

Dell 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width

3.410.000 ₫

Dell 8GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

Dell 8GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

3.150.000 ₫

Dell 16GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

Dell 16GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

5.900.000 ₫