Dell Memory

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 8GB RDIMM, 2666MT/s, Single Rank,CK

Dell 8GB RDIMM, 2666MT/s, Single Rank,CK

3.480.000 ₫

Dell 8GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

Dell 8GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

3.150.000 ₫

Dell 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK

Dell 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK

5.730.000 ₫

Dell 16GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

Dell 16GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

5.900.000 ₫

Dell 32GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK

Dell 32GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK

12.900.000 ₫

Dell 64GB LRDIMM, 2666MT/s, Quad Rank,CK

Dell 64GB LRDIMM, 2666MT/s, Quad Rank,CK

24.500.000 ₫