Dell Switches

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell EMC Switch N1124T-ON, L2, 24 ports RJ45 1GbE, 4 ports SFP+ 10GbE, Stacking

Dell EMC Switch N1124T-ON, L2, 24 ports RJ45 1GbE, 4 ports SFP+ 10GbE, Stacking

10.552.000 ₫

Dell Networking X1008 Smart Web Managed Switch, 8x 1GbE ports, AC or POE powered

Dell Networking X1008 Smart Web Managed Switch, 8x 1GbE ports, AC or POE powered

4.730.000 ₫

Dell EMC Switch N1124P-ON, L2, 24 ports RJ45 1GbE, 12 ports PoE/PoE+, 4 ports SFP+ 10GbE, Stacking

Dell EMC Switch N1124P-ON, L2, 24 ports RJ45 1GbE, 12 ports PoE/PoE+, 4 ports SFP+ 10GbE, Stacking

13.900.000 ₫

Dell Networking X1008P Smart Web Managed Switch, 8x 1GbE PoE ports

Dell Networking X1008P Smart Web Managed Switch, 8x 1GbE PoE ports

7.183.000 ₫

Dell EMC Switch N1148T-ON, L2, 48 ports RJ45 1GbE, 4 ports SFP+ 10GbE, Stacking

Dell EMC Switch N1148T-ON, L2, 48 ports RJ45 1GbE, 4 ports SFP+ 10GbE, Stacking

15.740.000 ₫

Dell Networking X1018 Smart Web Managed Switch, 16x 1GbE and 2x 1GbE SFP ports

Dell Networking X1018 Smart Web Managed Switch, 16x 1GbE and 2x 1GbE SFP ports

6.900.000 ₫