Dell Switches

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell EMC Switch N1124T-ON, L2, 24 ports RJ45 1GbE, 4 ports SFP+ 10GbE, Stacking

Dell EMC Switch N1124T-ON, L2, 24 ports RJ45 1GbE, 4 ports SFP+ 10GbE, Stacking

$464.12

Dell Networking X1008 Smart Web Managed Switch, 8x 1GbE ports, AC or POE powered

Dell Networking X1008 Smart Web Managed Switch, 8x 1GbE ports, AC or POE powered

$208.04

Dell EMC Switch N1124P-ON, L2, 24 ports RJ45 1GbE, 12 ports PoE/PoE+, 4 ports SFP+ 10GbE, Stacking

Dell EMC Switch N1124P-ON, L2, 24 ports RJ45 1GbE, 12 ports PoE/PoE+, 4 ports SFP+ 10GbE, Stacking

$611.38

Dell Networking X1008P Smart Web Managed Switch, 8x 1GbE PoE ports

Dell Networking X1008P Smart Web Managed Switch, 8x 1GbE PoE ports

$315.94

Dell EMC Switch N1148T-ON, L2, 48 ports RJ45 1GbE, 4 ports SFP+ 10GbE, Stacking

Dell EMC Switch N1148T-ON, L2, 48 ports RJ45 1GbE, 4 ports SFP+ 10GbE, Stacking

$692.31

Dell Networking X1018 Smart Web Managed Switch, 16x 1GbE and 2x 1GbE SFP ports

Dell Networking X1018 Smart Web Managed Switch, 16x 1GbE and 2x 1GbE SFP ports

$303.49