Dell Software

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

vSphere Standard 1CPU License, 1Y Subscription w/Dwngrd Rights

vSphere Standard 1CPU License, 1Y Subscription w/Dwngrd Rights

37.900.000 ₫

vSphere Ess Plus Kit 6CPU License, 1yr Subscription w/Dwngrd Rights

vSphere Ess Plus Kit 6CPU License, 1yr Subscription w/Dwngrd Rights

161.300.000 ₫

vSphere Enterprise Plus 1CPU Lic, 1Y Subscription w/Dwngrd Rights

vSphere Enterprise Plus 1CPU Lic, 1Y Subscription w/Dwngrd Rights

125.600.000 ₫

VMware vCenter Standard License, 1yr Subscription w/Dwngrd Rights, NFI

VMware vCenter Standard License, 1yr Subscription w/Dwngrd Rights, NFI

222.150.000 ₫

vSAN Standard Edition with 1 year License and Support

vSAN Standard Edition with 1 year License and Support

95.300.000 ₫