Dell Workstations Options

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell Monitor E2318H 23' Wide LED, Full HD 1920 x 1080, 1VGA, 1Display port - 3Yr

Dell Monitor E2318H 23' Wide LED, Full HD 1920 x 1080, 1VGA, 1Display port - 3Yr

$124.04

LSI SAS 3008 12Gb/s SATA/SAS controller (RAID 0, 1, 10)

LSI SAS 3008 12Gb/s SATA/SAS controller (RAID 0, 1, 10)

$197.93

Monitor Dell E2219HN 21.5' Wide LED, Full HD 1920 x 1080, 1VGA, 1HDMI port - 3Yr (E2219HN)

Monitor Dell E2219HN 21.5' Wide LED, Full HD 1920 x 1080, 1VGA, 1HDMI port - 3Yr (E2219HN)

$108.42

Monitor Dell E2316H 23' Wide LED, Full HD 1920 x 1080, 1VGA, 1Display port - 3Yr

Monitor Dell E2316H 23' Wide LED, Full HD 1920 x 1080, 1VGA, 1Display port - 3Yr

$117.31

Monitor Dell P2416D-23.75' widescreen, QHD 2560 x 1440, 1HDMI, 4USB 2.0, 1DP port, 1VGA, 35W - 3Yr

Monitor Dell P2416D-23.75' widescreen, QHD 2560 x 1440, 1HDMI, 4USB 2.0, 1DP port, 1VGA, 35W - 3Yr 

$202.33

Monitor Dell P2418D-23.80' widescreen, QHD 2560 x 1440, 1HDMI, 5USB 3.0, 1DP port, 20W - 3Yr

Monitor Dell P2418D-23.80' widescreen, QHD 2560 x 1440, 1HDMI, 5USB 3.0, 1DP port, 20W - 3Yr 

$216.49