Ethernet network

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Broadcom 5719 QP 1Gb Network Interface Card

Broadcom 5719 QP 1Gb Network Interface Card

1.978.000 ₫

Broadcom 5719 QP 1Gb Network Interface Card, Low Profile

Broadcom 5719 QP 1Gb Network Interface Card, Low Profile

1.978.000 ₫

Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card

Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card

1.370.000 ₫

Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card, Full Height

Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card, Full Height

1.370.000 ₫

Brocade 1020 DP 10Gbps FCoE Converged Network Adapter

Brocade 1020 DP 10Gbps FCoE Converged Network Adapter

9.072.000 ₫

Emulex OneConnect OCe14102-U1-D 2-port PCIe 10GbE CNA,Full Height

Emulex OneConnect OCe14102-U1-D 2-port PCIe 10GbE CNA,Full Height

13.540.000 ₫