Fibre Channel Adapter

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE StoreFabric SN1200E 16Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter (Q0L13A)

HPE StoreFabric SN1200E 16Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter (Q0L13A)

12.150.000 ₫