Fibre Channel (FC )

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell Brocade 825 Fibre Channel Host Bus Adapter

Dell Brocade 825 Fibre Channel Host Bus Adapter Full Height

7.650.000 ₫

Dell Emulex LPE12000 Single Port 8Gb Fibre Channel HBA

Dell Emulex LPE12000 Single Port 8Gb Fibre Channel HBA

10.909.000 ₫

Dell Emulex LPE12002 Dual Port 8Gb Fibre Channel HBA

Dell Emulex LPE12002 Dual Port 8Gb Fibre Channel HBA

15.139.000 ₫

Emulex LPE 12002, Dual Port 8Gb Fibre Channel HBA, Low Profile

Emulex LPE 12002, Dual Port 8Gb Fibre Channel HBA, Low Profile

15.139.000 ₫