HP MSA HDDs

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE MSA 300GB 12G SAS 15K LFF (3.5in) Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9V68A)

HPE MSA 300GB 12G SAS 15K LFF (3.5in) Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9V68A)

9.415.000 ₫

HPE MSA 450GB 12G SAS 15K LFF (3.5in) Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9V69A)

HPE MSA 450GB 12G SAS 15K LFF (3.5in) Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9V69A)

13.524.000 ₫

HPE MSA 600GB 12G SAS 10K 2.5in ENT HDD (J9F46A)

HPE MSA 600GB 12G SAS 10K 2.5in ENT HDD (J9F46A)

8.900.000 ₫

HPE MSA 600GB 12G SAS 15K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F42A)

HPE MSA 600GB 12G SAS 15K SFF(2.5in) Dual Port Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9F42A)

13.093.000 ₫

HPE MSA 600GB 12G SAS 15K LFF (3.5in) Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9V70A)

HPE MSA 600GB 12G SAS 15K LFF (3.5in) Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (J9V70A)

17.290.000 ₫

HPE MSA 1TB 12G SAS 7.2K SFF (2.5in) 512e Midline (J9F50A)

HPE MSA 1TB 12G SAS 7.2K SFF (2.5in) 512e Midline (J9F50A)

8.106.000 ₫