HPE Hard Disk

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (652605-B21)

 HP 146GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive (652605-B21)

5.035.000 ₫

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD (785067-B21)

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD (785067-B21)

4.073.000 ₫

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (872475-B21)

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (872475-B21)

4.073.000 ₫

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD (759208-B21)

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD (759208-B21)

5.836.000 ₫

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (870753-B21)

HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD (870753-B21)

5.836.000 ₫

HPE 450GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD (759210-B21)

HPE 450GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5in) SC 3yr Wty HDD (759210-B21)

7.382.000 ₫