HPE Memory

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit (815097-B21)

HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit (815097-B21)

$129.75

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit ( 835955-B21)

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit ( 835955-B21)


$230.92

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit (815098-B21)

HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit (815098-B21)


$233.95

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit ( 815100-B21)

HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2666 CAS-19-19-19 Registered Smart Memory Kit ( 815100-B21)$461.83

HP 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit (805347-B21)

 HP 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit (805347-B21)

$127.55

HP 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit (805349-B21)

HP 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit (805349-B21)

$217.72