Intel® SSD

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® SSD Pro 5400s Series (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

Intel® SSD Pro 5400s Series (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

$79.17

Intel® SSD Pro 5400s Series (180GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

Intel® SSD Pro 5400s Series (180GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

$114.36

Intel® SSD Pro 5400s Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

Intel® SSD Pro 5400s Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

$114.36

Intel® SSD Pro 5400s Series (360GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

Intel® SSD Pro 5400s Series (360GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

$202.33

Intel® SSD Pro 5400s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

Intel® SSD Pro 5400s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

$211.12

Intel® SSD Pro 5400s Series (1.0TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

Intel® SSD Pro 5400s Series (1.0TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

$391.24