Intel® Xeon® W

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon W-2123 (3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25MB Cache, HT, (120W) ) DDR4-2666

Intel Xeon W-2123 (3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25MB Cache, HT, (120W) ) DDR4-2666

7.900.000 ₫ 7.400.000 ₫

Intel® Xeon® W-2102 Processor 8.25M Cache, 2.90 GHz

Intel® Xeon® W-2102 Processor 8.25M Cache, 2.90 GHz

2.200.000 ₫

Intel® Xeon® W-2104 Processor 8.25M Cache, 3.20 GHz

Intel® Xeon® W-2104 Processor 8.25M Cache, 3.20 GHz

4.500.000 ₫

Intel® Xeon® W-2155 Processor 13.75M Cache, 3.30 GHz

Intel® Xeon® W-2155 Processor 13.75M Cache, 3.30 GHz

34.900.000 ₫