Microsoft OEM

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core (P73-07113)

Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core (P73-07113)

$657.56 $639.97

Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core (P73-07788)

Windows Svr Std 2019 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core (P73-07788)

$657.56 $743.33

Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM ( P73-06165)

 Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM (  P73-06165)

$633.37

Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL (R18-03755)

 Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL (R18-03755)

$169.56

Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL (R18-03737)

 Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL (R18-03737)

$31.71