Networking

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Cisco ASA 5505 Appliance with SW, 10 Users, 8 ports, 3DES/AES (ASA5505-BUN-K9)

Cisco ASA 5505 Appliance with SW, 10 Users, 8 ports, 3DES/AES (ASA5505-BUN-K9)

16.600.000 ₫

Cisco ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES (ASA5505-SEC-BUN-K9)

Cisco ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES (ASA5505-SEC-BUN-K9)

18.500.000 ₫

Cisco ASA 5515-X with SW 6GE Data 1 GE Mgmt AC 3DES/AES (ASA5515-K9)

Cisco ASA 5515-X with SW 6GE Data 1 GE Mgmt AC 3DES/AES (ASA5515-K9)

54.000.000 ₫

Cisco ASA 5516-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES (ASA5516-FPWR-K9)

Cisco ASA 5516-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES (ASA5516-FPWR-K9)

69.500.000 ₫

Cisco ASA 5525-X with SW 8GE Data 1GE Mgmt AC 3DES/AES (ASA5525-K9)

Cisco ASA 5525-X with SW 8GE Data 1GE Mgmt AC 3DES/AES (ASA5525-K9)

96.000.000 ₫

Cisco Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite (WS-C2960+24TC-S)

Cisco Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite (WS-C2960+24TC-S)

8.720.000 ₫