Networking N-Series

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell EMC Switch N1124T-ON, L2, 24 ports RJ45 1GbE, 4 ports SFP+ 10GbE, Stacking

Dell EMC Switch N1124T-ON, L2, 24 ports RJ45 1GbE, 4 ports SFP+ 10GbE, Stacking

10.552.000 ₫

Dell EMC Switch N1124P-ON, L2, 24 ports RJ45 1GbE, 12 ports PoE/PoE+, 4 ports SFP+ 10GbE, Stacking

Dell EMC Switch N1124P-ON, L2, 24 ports RJ45 1GbE, 12 ports PoE/PoE+, 4 ports SFP+ 10GbE, Stacking

13.900.000 ₫

Dell EMC Switch N1148T-ON, L2, 48 ports RJ45 1GbE, 4 ports SFP+ 10GbE, Stacking

Dell EMC Switch N1148T-ON, L2, 48 ports RJ45 1GbE, 4 ports SFP+ 10GbE, Stacking

15.740.000 ₫

Dell EMCSwitch N1148P-ON, L2, 48 ports RJ45 1GbE, 24 ports PoE/PoE+, 4 ports SFP+ 10GbE, Stacking

Dell EMCSwitch N1148P-ON, L2, 48 ports RJ45 1GbE, 24 ports PoE/PoE+, 4 ports SFP+ 10GbE, Stacking

20.652.000 ₫

Dell Networking N1524, 24x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC

Dell Networking N1524, 24x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC

17.900.000 ₫

Dell Networking N1524P, PoE+, 24x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC

Dell Networking N1524P, PoE+, 24x 1GbE + 4x 10GbE SFP+ fixed ports, Stacking, IO to PSU airflow, AC

30.150.000 ₫