Phần Mềm

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

vSphere Standard 1CPU License, 1Y Subscription w/Dwngrd Rights

vSphere Standard 1CPU License, 1Y Subscription w/Dwngrd Rights

$1,667.00

WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic (9EM-00652)

WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic (9EM-00652)

$874.40

vSphere Ess Plus Kit 6CPU License, 1yr Subscription w/Dwngrd Rights

vSphere Ess Plus Kit 6CPU License, 1yr Subscription w/Dwngrd Rights

$7,094.63

WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (9EM-00653)

WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (9EM-00653)
Mỗi server sẽ phải mua tối thiểu là 8 license ( tương đương 16 core cho máy chủ vật lý ). Mỗi license chỉ hỗ trợ 2 core cho máy chủ vật lý.

 

$113.17

vSphere Enterprise Plus 1CPU Lic, 1Y Subscription w/Dwngrd Rights

vSphere Enterprise Plus 1CPU Lic, 1Y Subscription w/Dwngrd Rights

$5,524.40

WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (9EA-01045)

WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (9EA-01045)

$723.54