Phần Mềm

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (9EM-00124)

WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (9EM-00124)

$104.24

WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL (R18-05123)

 WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL (R18-05123)

$39.15

Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM ( P73-06165)

 Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM (  P73-06165)

$680.79

Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core (P73-07113)

Windows Svr Std 2016 64Bit English 1pk DSP OEI DVD 16 Core (P73-07113)

$687.03

Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL (R18-03737)

 Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 1 Clt User CAL (R18-03737)

$31.71

Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL (R18-03755)

 Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL (R18-03755)

$169.56