Rack Servers

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Lenovo System x3250 M6 (3633B2A)

x3250 M6, Xeon 4C E3-1220v5 80W 3.0GHz/2133MHz, 1x4GB, O/Bay 3.5in SS SAS/SATA, 300W p/s, Rack

24.849.000 ₫

Lenovo System x3250 M6 (3633B4A)

x3250 M6, Xeon 4C E3-1220v5 80W 3.0GHz/2133MHz, 1x4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1210, 300W p/s, Rack

20.700.000 ₫ 18.499.999 ₫

Lenovo System x3250 M6 (3633C4A)

x3250 M6, Xeon 4C E3-1230v5 80W 3.4GHz/2133MHz, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1210, 460W p/s, Rack

22.000.000 ₫

Lenovo System x3250 M6 (3633F2A)

x3250 M6, Xeon 4C E3-1240v5 80W 3.5GHz/2133MHz, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1210, 460W p/s, Rack

31.757.000 ₫

Lenovo System x3250 M6 (3633G2A)

x3250 M6, Xeon 4C E3-1270v5 80W 3.6GHz/2133MHz, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1215, 460W p/s, Rack

35.200.000 ₫

Lenovo System x3550 M5 (8869A2A)

x3550 M5, Xeon 6C E5-2603v4 85W 1.7GHz/1866MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, 550W p/s, Rack (8869A2A)

38.000.000 ₫