RAID Controller (PERC)

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell PERC H330 Adapter RAID Controller 12Gb/s SAS, No Cache ( RAID 0,1,5,10,50 )

Dell PERC H330 Adapter RAID Controller 12Gb/s SAS, No Cache ( RAID 0,1,5,10,50 )

3.150.000 ₫

Dell PERC H330 Integrated RAID Controller 12Gb/s SAS Mini -type, No Cache ( RAID 0,1,5,10,50 )

Dell PERC H330 Integrated RAID Controller 12Gb/s SAS Mini -type, No Cache ( RAID 0,1,5,10,50 )

3.300.000 ₫

Dell PERC H730 Mini Integrated 12Gb/s SAS 2x4 Internal 1GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

Dell PERC H730 Mini Integrated 12Gb/s SAS 2x4 Internal 1GB NV Flash Backed Cache (RAID 0,1,5,6,10,50,60)

6.990.000 ₫