RDIMMs

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 8GB RDIMM, 2666MT/s, Single Rank,CK

Dell 8GB RDIMM, 2666MT/s, Single Rank,CK

3.480.000 ₫

Dell 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK

Dell 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK

5.730.000 ₫

Dell 32GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK

Dell 32GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK

12.900.000 ₫

Dell 64GB LRDIMM, 2666MT/s, Quad Rank,CK

Dell 64GB LRDIMM, 2666MT/s, Quad Rank,CK

24.500.000 ₫

Dell 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width

Dell 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width

3.250.000 ₫

Dell 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width

Dell 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width

5.800.000 ₫