RDIMMs

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Lenovo 8GB TruDDR4 Memory (1Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM (46W0821)

Lenovo 8GB TruDDR4 Memory (1Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM (46W0821)

3.391.000 ₫

Lenovo 8GB TruDDR4 Memory (2Rx8, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM (46W0825)

Lenovo 8GB TruDDR4 Memory (2Rx8, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM (46W0825)

3.391.000 ₫

Lenovo 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM (46W0829)

Lenovo 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM (46W0829)

6.102.000 ₫

Lenovo 16GB TruDDR4 Memory (2Rx8, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM (01KN301)

Lenovo 16GB TruDDR4 Memory (2Rx8, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM (01KN301)

Gọi để biết giá

Lenovo 32GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM (46W0833)

Lenovo 32GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM (46W0833)

11.523.000 ₫

Lenovo 32GB TruDDR4 Memory (4Rx4, 1.2V) PC417000 CL15 2133MHz LP LRDIMM (46W0800)

 Lenovo 32GB TruDDR4 Memory (4Rx4, 1.2V) PC417000 CL15 2133MHz LP LRDIMM (46W0800)

11.220.000 ₫