Software

View as List Grid
Sort by
Display per page

vSphere Standard 1CPU License, 1Y Subscription w/Dwngrd Rights

vSphere Standard 1CPU License, 1Y Subscription w/Dwngrd Rights

37,900,000 ₫

WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic (9EM-00652)

WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 16Lic NL CoreLic (9EM-00652)

19,880,000 ₫

vSphere Ess Plus Kit 6CPU License, 1yr Subscription w/Dwngrd Rights

vSphere Ess Plus Kit 6CPU License, 1yr Subscription w/Dwngrd Rights

161,300,000 ₫

WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (9EM-00653)

WinSvrSTDCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic (9EM-00653)
Mỗi server sẽ phải mua tối thiểu là 8 license ( tương đương 16 core cho máy chủ vật lý ). Mỗi license chỉ hỗ trợ 2 core cho máy chủ vật lý.

 

2,573,000 ₫

vSphere Enterprise Plus 1CPU Lic, 1Y Subscription w/Dwngrd Rights

vSphere Enterprise Plus 1CPU Lic, 1Y Subscription w/Dwngrd Rights

125,600,000 ₫

WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (9EA-01045)

WinSvrDCCore 2019 SNGL OLP 2Lic NL CoreLic Qlfd (9EA-01045)

16,450,000 ₫