Solid State Drives

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® SSD Pro 5400s Series (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

Intel® SSD Pro 5400s Series (120GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

1.800.000 ₫

Intel® SSD Pro 5400s Series (180GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

Intel® SSD Pro 5400s Series (180GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

2.600.000 ₫

Intel® SSD Pro 5400s Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

Intel® SSD Pro 5400s Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

2.600.000 ₫

Intel® SSD Pro 5400s Series (360GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

Intel® SSD Pro 5400s Series (360GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

4.600.000 ₫

Intel® SSD Pro 5400s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

Intel® SSD Pro 5400s Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

4.800.000 ₫

Intel® SSD Pro 5400s Series (1.0TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

Intel® SSD Pro 5400s Series (1.0TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC)

8.895.000 ₫