SSD LFF (3.5-inch)

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 120GB Solid State Drive SATA Boot MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR,13G

Dell 120GB Solid State Drive SATA Boot MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR,13G

4.464.000 ₫

Dell 200GB Solid State Drive SATA Write Intensive 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR

Dell 200GB Solid State Drive SATA Write Intensive 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR

8.109.000 ₫

Dell 240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, SM863

Dell 240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, SM863

7.448.000 ₫

Dell 400GB Solid State Drive SATA Write Intensive 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR

Dell 400GB Solid State Drive SATA Write Intensive 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR

14.065.000 ₫

Dell 400GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, Intel S3610

Dell 400GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, Intel S3610

10.262.000 ₫

Dell 480GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, SM863

Dell 480GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, SM863

12.742.000 ₫