SSD SFF (2.5-inch)

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 2.5in Hot-plug Drive, SM863

Dell 240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 2.5in Hot-plug Drive, SM863

7.279.000 ₫

Dell 480GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

Dell 480GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

9.284.000 ₫

Dell 800GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

Dell 800GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

15.400.000 ₫

Dell 960GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

Dell 960GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

18.208.000 ₫

Dell 1.6TB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

Dell 1.6TB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

30.459.000 ₫