SSD SFF (2.5-inch)

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 2.5in Hot-plug Drive, SM863

Dell 240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 2.5in Hot-plug Drive, SM863

$320.16

Dell 480GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

Dell 480GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

$408.35

Dell 800GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

Dell 800GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

$677.35

Dell 960GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

Dell 960GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

$800.86

Dell 1.6TB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

Dell 1.6TB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, S3520

$1,339.71