System x3100 M5

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Lenovo System x3100 (5457A3A)

x3100 M5, Pentium 2C G3440 53W 3.3GHz/1600MHz/3MB, 1x4GB, O/Bay SS 3.5in SATA, SR C100, DVD-ROM, 350W p/s, Tower (5457A3A)

Gọi để biết giá

Lenovo System x3100 (5457B3A)

x3100 M5, Xeon 4C E3-1220v3 80W 3.1GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay SS 3.5in SATA, SR C100, DVD-ROM, 350W p/s, Tower (5457B3A)

Gọi để biết giá

Lenovo System x3100 (5457C3A)

x3100 M5, Xeon 4C E3-1231v3 80W 3.4GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay SS 3.5in SATA, SR C100, DVD-ROM, 300W p/s, Tower (5457C3A)

Gọi để biết giá

Lenovo System x3100 (5457C5A)

x3100 M5, Xeon 4C E3-1231v3 80W 3.4GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay HS 3.5in SAS/SATA, SR H1110, Multi-Burner, 430W p/s, Tower (5457C5A)

Gọi để biết giá

Lenovo System x3100 (5457F3A)

x3100 M5, Xeon 4C E3-1271v3 80W 3.6GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1115, Multi-Burner, 430W p/s, Tower (5457F3A)

Gọi để biết giá