System x3250 M6

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Lenovo System x3250 M6 (3633B2A)

x3250 M6, Xeon 4C E3-1220v5 80W 3.0GHz/2133MHz, 1x4GB, O/Bay 3.5in SS SAS/SATA, 300W p/s, Rack

24.849.000 ₫

Lenovo System x3250 M6 (3633B4A)

x3250 M6, Xeon 4C E3-1220v5 80W 3.0GHz/2133MHz, 1x4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1210, 300W p/s, Rack

20.700.000 ₫ 19.716.000 ₫

Lenovo System x3250 M6 (3633C4A)

x3250 M6, Xeon 4C E3-1230v5 80W 3.4GHz/2133MHz, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1210, 460W p/s, Rack

28.050.000 ₫

Lenovo System x3250 M6 (3633F2A)

x3250 M6, Xeon 4C E3-1240v5 80W 3.5GHz/2133MHz, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1210, 460W p/s, Rack

31.090.000 ₫

Lenovo System x3250 M6 (3633G2A)

x3250 M6, Xeon 4C E3-1270v5 80W 3.6GHz/2133MHz, 1x8GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1215, 460W p/s, Rack

35.200.000 ₫