System x3550 M5

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Lenovo System x3550 M5 (8869A2A)

x3550 M5, Xeon 6C E5-2603v4 85W 1.7GHz/1866MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, 550W p/s, Rack (8869A2A)

38.000.000 ₫

Lenovo System x3550 M5 (8869B2A)

x3550 M5, Xeon 8C E5-2609v4 85W 1.7GHz/1866MHz/20MB, 1x8GB, O/Bay HS 3.5in SATA/SAS, SR M1215, 550W p/s, Rack (8869B2A)

Gọi để biết giá

Lenovo System x3550 M5 (8869C2A)

x3550 M5, Xeon 8C E5-2620v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, 550W p/s, Rack (8869C2A)

45.213.000 ₫

Lenovo System x3550 M5 (8869D2A)

x3550 M5, Xeon 10C E5-2630v4 85W 2.2GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M5210, 550W p/s, Rack (8869D2A)

Gọi để biết giá

Lenovo System x3550 M5 (8869F2A)

x3550 M5, Xeon 10C E5-2640v4 90W 2.4GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack (8869F2A)

70.334.000 ₫

Lenovo System x3550 M5 (8869G2A)

x3550 M5, Xeon 12C E5-2650v4 105W 2.2GHz/2400MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack (8869G2A)

Gọi để biết giá