System x3850 X6

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Lenovo System x3850 X6 (624114A)

x3850 X6, 1x Compute Book Xeon 8C E7-4809v4 115W 2.1GHz/?MHz/20MB, 2x8GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, 1x900W p/s, Rack (624114A)

Gọi để biết giá

Lenovo System x3850 X6 (624124A)

x3850 X6, 2x Compute Book Xeon 10C E7-4820v4 115W 2.0GHz/?MHz/25MB, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s, Rack (624124A)

Gọi để biết giá

Lenovo System x3850 X6 (624144A)

x3850 X6, 2x Compute Book Xeon 16C E7-4850v4 115W 2.1GHz/?MHz/40MB, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s, Rack (624124A)

Gọi để biết giá

Lenovo System x3850 X6 (624154A)

x3850 X6, 2x Compute Book Xeon 18C E7-8860v4 140W 2.2GHz/?MHz/45MB, 4x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 2x900W p/s, Rack (624154A)

Gọi để biết giá

Lenovo System x3850 X6 (62418AA)

x3850 X6, 2x Compute Book Xeon 22C E7-8880v4 150W 2.2GHz/2400MHz/55MB, 16x8GB, 6x1.2TB HS 2.5in SAS, 2x400GB HS 2.5in SATA SSD, SR M5210, 4x1400W p/s, Rack (62418AA)

Gọi để biết giá

Lenovo System x3850 X6 (62418BA)

x3850 X6, 2x Compute Book Xeon 22C E7-8880v4 150W 2.2GHz/2400MHz/55MB, 16x16GB, 6x1.2TB HS 2.5in SAS, 2x400GB HS 2.5in SATA SSD, SR M5210, 4x1400W p/s, Rack (62418BA)

Gọi để biết giá