Tower Servers

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Lenovo System x3500 M5 (5464A2A)

x3500 M5, Xeon 6C E5-2603v3 85W 1.6GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Tower (5464A2A)

Gọi để biết giá

Lenovo System x3500 M5 (5464B2A)

x3500 M5, Xeon 6C E5-2609v3 85W 1.9GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Tower (5464B2A)

Gọi để biết giá

Lenovo System x3500 M5 (5464C2A)

TopSeller x3500 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Tower (5464C2A)

$1,631.81

Lenovo System x3500 M5 (5464C3A)

x3500 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Rack (5464C3A)

Gọi để biết giá

Lenovo System x3500 M5 (5464C4A)

x3500 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 3.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Tower (5464C4A)

Gọi để biết giá

Lenovo System x3500 M5 (5464D2A)

x3500 M5, Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Tower (5464D2A)

Gọi để biết giá