UDIMMs

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 8GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

Dell 8GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

$138.55

Dell 16GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

Dell 16GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

$259.51

Dell 4GB (1x4GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

Dell 4GB (1x4GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

$70.37

Dell 8GB (1x8GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

Dell 8GB (1x8GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

$143.39

Dell 16GB (1x16GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

Dell 16GB (1x16GB) 2400MT/s DDR4 ECC UDIMM

$260.12