VMware

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

vSphere Standard 1CPU License, 1Y Subscription w/Dwngrd Rights

vSphere Standard 1CPU License, 1Y Subscription w/Dwngrd Rights

$1,667.00

vSphere Ess Plus Kit 6CPU License, 1yr Subscription w/Dwngrd Rights

vSphere Ess Plus Kit 6CPU License, 1yr Subscription w/Dwngrd Rights

$7,094.63

vSphere Enterprise Plus 1CPU Lic, 1Y Subscription w/Dwngrd Rights

vSphere Enterprise Plus 1CPU Lic, 1Y Subscription w/Dwngrd Rights

$5,524.40

VMware vCenter Standard License, 1yr Subscription w/Dwngrd Rights, NFI

VMware vCenter Standard License, 1yr Subscription w/Dwngrd Rights, NFI

$9,771.06

vSAN Standard Edition with 1 year License and Support

vSAN Standard Edition with 1 year License and Support

$4,191.68