W-2100 Series

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® W-2102 Processor 8.25M Cache, 2.90 GHz

Intel® Xeon® W-2102 Processor 8.25M Cache, 2.90 GHz

2.200.000 ₫

Intel® Xeon® W-2104 Processor 8.25M Cache, 3.20 GHz

Intel® Xeon® W-2104 Processor 8.25M Cache, 3.20 GHz

4.500.000 ₫

Intel® Xeon® W-2123 Processor 8.25M Cache, 3.60 GHz

Intel® Xeon® W-2123 Processor 8.25M Cache, 3.60 GHz

7.990.000 ₫

Intel® Xeon® W-2155 Processor 13.75M Cache, 3.30 GHz

Intel® Xeon® W-2155 Processor 13.75M Cache, 3.30 GHz

34.900.000 ₫