W-2100 Series

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel Xeon W-2123 (3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25MB Cache, HT, (120W) ) DDR4-2666

Intel Xeon W-2123 (3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25MB Cache, HT, (120W) ) DDR4-2666

$347.47 $325.48

Intel® Xeon® W-2102 Processor 8.25M Cache, 2.90 GHz

Intel® Xeon® W-2102 Processor 8.25M Cache, 2.90 GHz

$96.76

Intel® Xeon® W-2104 Processor 8.25M Cache, 3.20 GHz

Intel® Xeon® W-2104 Processor 8.25M Cache, 3.20 GHz

$197.93

Intel® Xeon® W-2155 Processor 13.75M Cache, 3.30 GHz

Intel® Xeon® W-2155 Processor 13.75M Cache, 3.30 GHz

$1,535.04