Option Fujitsu

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Fujitsu 8GB (1x8GB) 1Rx8 DDR4-2400 U ECC (S26361-F3909-L615)

Fujitsu 8GB (1x8GB) 1Rx8 DDR4-2400 U ECC (S26361-F3909-L615)

$138.20 $134.15

Fujitsu HD SAS 12G 1.2TB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L112)

Fujitsu HD SAS 12G 1.2TB 10K 512n SED H-PL 2.5' (S26361-F5581-L112)

$275.78

Fujitsu HD SAS 12G 1.2TB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L112)

Fujitsu HD SAS 12G 1.2TB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L112)

$283.70

Fujitsu HD SAS 12G 1.8TB 10K 512e HOT PL 2.5' EP (S26361-F5543-L118)

Fujitsu HD SAS 12G 1.8TB 10K 512e HOT PL 2.5' EP (S26361-F5543-L118)

$388.82

Fujitsu HD SAS 12G 1.8TB 10K 512e HOT PL 3.5' EP (S26361-F5569-L118)

Fujitsu HD SAS 12G 1.8TB 10K 512e HOT PL 3.5' EP (S26361-F5569-L118)

$394.98

Fujitsu HD SAS 12G 1TB 7.2K 512n HOT PL 2.5' BC (S26361-F5600-L100)

Fujitsu HD SAS 12G 1TB 7.2K 512n HOT PL 2.5' BC (S26361-F5600-L100)

$288.54