FUJITSU Option

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Fujitsu 8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2400 R ECC (S26361-F3934-L511)

Fujitsu 8GB (1x8GB) 1Rx4 DDR4-2400 R ECC (S26361-F3934-L511)

3.443.000 ₫

Fujitsu 8GB (1x8GB) 1Rx8 DDR4-2400 U ECC (S26361-F3909-L615)

Fujitsu 8GB (1x8GB) 1Rx8 DDR4-2400 U ECC (S26361-F3909-L615)

3.443.000 ₫

Fujitsu HD SAS 12G 1.2TB 10K 512n HOT PL 2.5' EP (S26361-F5550-L112)

Fujitsu HD SAS 12G 1.2TB 10K 512n SED H-PL 2.5' (S26361-F5581-L112)

6.270.000 ₫

Fujitsu HD SAS 12G 1.2TB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L112)

Fujitsu HD SAS 12G 1.2TB 10K 512n HOT PL 3.5' EP (S26361-F5568-L112)

6.450.000 ₫

Fujitsu HD SAS 12G 1.8TB 10K 512e HOT PL 2.5' EP (S26361-F5543-L118)

Fujitsu HD SAS 12G 1.8TB 10K 512e HOT PL 2.5' EP (S26361-F5543-L118)

8.840.000 ₫

Fujitsu HD SAS 12G 1.8TB 10K 512e HOT PL 3.5' EP (S26361-F5569-L118)

Fujitsu HD SAS 12G 1.8TB 10K 512e HOT PL 3.5' EP (S26361-F5569-L118)

8.980.000 ₫