External Drive

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 External Tape Drive (BB874A)

HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 External Tape Drive (BB874A)

$3,624.29

HPE StoreEver MSL2024 0-drive Tape Library (AK379A)

HPE StoreEver MSL2024 0-drive Tape Library (AK379A)

Gọi để biết giá

HPE StoreEver LTO-4 Ultrium 1760 SAS External Tape Drive (EH920B)

HPE StoreEver LTO-4 Ultrium 1760 SAS External Tape Drive (EH920B)

$1,979.28

HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS External Tape Drive(EH958B)

HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS External Tape Drive(EH958B)

$2,485.10

HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3280 SAS External Tape Drive (EH900B)

HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3280 SAS External Tape Drive (EH900B)

$2,634.47

HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6650 SAS External Tape Drive (EH964A)

HPE StoreEver LTO-6 Ultrium 6650 SAS External Tape Drive (EH964A)

$3,144.20