Fujitsu Accessories

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Fujitsu Modular PSU 450W platinum hp (S26113-F575-L13)

Fujitsu Modular PSU 450W platinum hp (S26113-F575-L13)

2.950.000 ₫

Fujitsu Modular PSU 800W platinum hp (S26113-F574-L13)

Fujitsu Modular PSU 800W platinum hp (S26113-F574-L13)

3.650.000 ₫

Fujitsu Modular PSU 800W titanium hp ( S26113-F615-L10)

Fujitsu Modular PSU 800W titanium hp ( S26113-F615-L10)

5.225.000 ₫

Fujitsu Modular PSU 1200W platinum hp (S26113-F616-L10)

Fujitsu Modular PSU 1200W platinum hp (S26113-F616-L10)

5.500.000 ₫

Fujitsu PFC EP QLE2692 2x 16Gb Qlogic (S26361-F5580-L502)

Fujitsu PFC EP QLE2692 2x 16Gb Qlogic (S26361-F5580-L502)

28.900.000 ₫

Cable powercord rack, 1.8m, black (T26139-Y1968-L180)

Cable powercord rack, 1.8m, black (T26139-Y1968-L180)

275.000 ₫