ThinkSystem SR550

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A00RSG)

SR550, Xeon Bronze 3104 6C 1.7GHz, 1x8GB (1Rx8 1.2V) RDIMM, 1x2.5" SATA/SAS 8-Bay, 530-8i PCIe, 1x750W, 1xToolless Slide Rail (7X04A00RSG)

$1,636.21

Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A00SSG)

SR550, Xeon Bronze 3106 8C 1.7GHz, 1x8GB (1Rx8 1.2V) RDIMM, 1x2.5" SATA/SAS 8-Bay, 530-8i PCIe, 1x750W, 1xToolless Slide Rail (7X04A00SSG)

$1,825.34 $1,702.18

Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A006SG)

SR550, Xeon Silver 4112 4C 2.6GHz, 1x8GB (1Rx8 1.2V) RDIMM, 1x3.5" SATA/SAS 12-Bay, 930-16i 4GB Flash PCIe, 1x750W, 1xToolless Slide Rail (7X04A006SG)

$3,023.07

Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A00GSG)

SR550, Xeon Silver 4110 8C 2.1GHz, 1x8GB (1Rx8 1.2V) RDIMM, 1x2.5" SATA/SAS 8-Bay, 530-8i PCIe, 1x750W, 1xToolless Slide Rail (7X04A00GSG)

$1,754.96 $1,710.98

Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A008SG)

SR550, Xeon Silver 4114 10C 2.2GHz, 1x8GB (1Rx8 1.2V) RDIMM, 1x2.5" SATA/SAS 8-Bay, 530-8i PCIe, 1x750W, 1xToolless Slide Rail (7X04A008SG)

$2,379.54

Lenovo ThinkSystem SR550 (7X04A00BSG)

SR550, Xeon Silver 4116 12C 2.1GHz, 1x8GB (1Rx8 1.2V) RDIMM, 1x2.5" SATA/SAS 8-Bay, 530-8i PCIe, 1x750W, 1xToolless Slide Rail (7X04A00BSG)

$2,823.78