Fibre Channel (FC )

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell Brocade 825 Fibre Channel Host Bus Adapter

Dell Brocade 825 Fibre Channel Host Bus Adapter

6.900.000 ₫

Dell QLogic 2560, Single Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA,Full Height

Dell QLogic 2560, Single Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA,Full Height

14.600.000 ₫

Dell QLogic 2562, Dual Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA,Full Height

Dell QLogic 2562, Dual Port 8Gb Optical Fibre Channel HBA,Full Height

20.200.000 ₫

QLogic 2692 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, Low Profile

QLogic 2692 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, Low Profile

19.500.000 ₫

Dell Emulex LPe31002-M6-D Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA

Dell Emulex LPe31002-M6-D Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA

19.800.000 ₫