Graphics Card

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

NVIDIA Quadro M6000 24GB (4 DP, DL-DVI-D) (2 DP to SL-DVI adapter)

NVIDIA Quadro M6000 24GB (4 DP, DL-DVI-D) (2 DP to SL-DVI adapter)

56.890.000 ₫ 151.000.000 ₫

NVIDIA® Quadro® K620 2GB (DP, DL-DVI-I) (1 DP to SL-DVI adapter)

NVIDIA® Quadro® K620 2GB (DP, DL-DVI-I) (1 DP to SL-DVI adapter)

4.760.000 ₫

NVIDIA® Quadro® M2000 4GB (4 DP) (1 DP to SL-DVI adapter)

NVIDIA® Quadro® M2000 4GB (4 DP) (1 DP to SL-DVI adapter)

12.900.000 ₫

NVIDIA® Quadro® M4000 8GB (4 DP) (1 DP to SL-DVI adapter)

NVIDIA® Quadro® M4000 8GB (4 DP) (1 DP to SL-DVI adapter)

25.400.000 ₫

NVIDIA® Quadro® M5000 8GB (4 DP) (1 DP to SL-DVI adapter)

NVIDIA® Quadro® M5000 8GB (4 DP) (1 DP to SL-DVI adapter)

56.890.000 ₫ 54.200.000 ₫

NVIDIA® Quadro® P4000, 8GB, 4 DP, (Precision T XX10)

NVIDIA® Quadro® P4000, 8GB, 4 DP, (Precision T XX10)

56.890.000 ₫ 25.300.000 ₫