Graphics Card

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Radeon™ Pro WX 2100, 2GB, FH, 3 mP

Radeon™ Pro WX 2100, 2GB, FH, 3 mP

2.900.000 ₫

Radeon™ Pro WX 3100, 4GB, DP, 2 mDP

Radeon™ Pro WX 3100, 4GB, DP, 2 mDP

5.450.000 ₫

Radeon Pro WX 4100, 4GB, 4 mDP

Radeon Pro WX 4100, 4GB, 4 mDP

9.700.000 ₫

Radeon™ Pro WX 5100, 8GB, 4 DP

Radeon™ Pro WX 5100, 8GB, 4 DP

19.500.000 ₫

Radeon Pro WX 7100, 8GB, 4 DP

Radeon Pro WX 7100, 8GB, 4 DP

22.400.000 ₫

NVIDIA® Quadro® K620 2GB (DP, DL-DVI-I) (1 DP to SL-DVI adapter)

NVIDIA® Quadro® K620 2GB (DP, DL-DVI-I) (1 DP to SL-DVI adapter)

4.760.000 ₫