Hard Drives (SSD)

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Dell 960GB SSD SAS Mixed Use 12Gbps FIPS-140 512e 2.5in, PM5-V,3 DWPD, 5256 TBW

Dell 960GB SSD SAS Mixed Use 12Gbps FIPS-140 512e 2.5in, PM5-V,3 DWPD, 5256 TBW

Gọi để biết giá