RDIMMs

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo

Dell 16GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank

Dell 16GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank

$248.51

Dell 32GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank

Dell 32GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank

$464.47

Dell 64GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank

Dell 64GB RDIMM, 2933MT/s, Dual Rank

$919.27

Dell 8GB RDIMM, 2666MT/s, Single Rank,CK

Dell 8GB RDIMM, 2666MT/s, Single Rank,CK

$143.39

Dell 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK

Dell 16GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK

$247.63 $229.60

Dell 32GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK

Dell 32GB RDIMM, 2666MT/s, Dual Rank,CK

$417.85