Intel Xeon Processor

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Intel® Xeon® Bronze 3104 Processor 8.25M Cache, 1.70 GHz

Intel® Xeon® Bronze 3104 Processor 8.25M Cache, 1.70 GHz

5.129.000 ₫

Intel® Xeon® Bronze 3106 Processor 11M Cache, 1.70 GHz

Intel® Xeon® Bronze 3106 Processor 11M Cache, 1.70 GHz

7.268.000 ₫

Intel® Xeon® Silver 4108 Processor 11M Cache, 1.80 GHz

Intel® Xeon® Silver 4108 Processor 11M Cache, 1.80 GHz

7.268.000 ₫