ThinkSystem Memory

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

ThinkSystem 8GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM (7X77A01301)

Lenovo ThinkSystem 8GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx8 1.2V) RDIMM (7X77A01301)

2.980.000 ₫

Lenovo ThinkSystem 16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM (7X77A01302)

Lenovo ThinkSystem 16GB TruDDR4 2666 MHz (1Rx4 1.2V) RDIMM (7X77A01302) 

5.800.000 ₫

Lenovo ThinkSystem 32GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM (7X77A01304)

Lenovo ThinkSystem 32GB TruDDR4 2666 MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM (7X77A01304)

10.500.000 ₫

Lenovo ThinkSystem 64GB TruDDR4 2666 MHz (4Rx4 1.2V) LRDIMM (7X77A01305)

Lenovo ThinkSystem 64GB TruDDR4 2666 MHz (4Rx4 1.2V) LRDIMM (7X77A01305)

19.000.000 ₫