ThinkSystem HDDs

Xem dạng Danh sách Thu gọn
Xếp theo
Hiển thị trên trang

ThinkSystem 2.5 1.2TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00027)

ThinkSystem 2.5 1.2TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00027)

6.970.000 ₫

ThinkSystem 2.5 1.8TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD (7XB7A00028)

ThinkSystem 2.5 1.8TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD (7XB7A00028)

9.730.000 ₫

ThinkSystem 2.5 1TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00034)

ThinkSystem 2.5 1TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00034)

6.255.000 ₫

ThinkSystem 2.5 1TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00036)

ThinkSystem 2.5 1TB 7.2K SATA 6Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00036)

6.950.000 ₫

ThinkSystem 2.5 2.4TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD (7XB7A00069)

ThinkSystem 2.5 2.4TB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512e HDD (7XB7A00069)

9.730.000 ₫

ThinkSystem 2.5 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00035)

ThinkSystem 2.5 2TB 7.2K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD (7XB7A00035)

11.800.000 ₫